SPORTS

Mini wings, Speed wings to skrzydła specjalnie zaprojektowane do uprawianie speed ridingu, speed flyingu i Hike & Fly

Speed riding sport polegający na połączeniu narciarstwa ze skrzydłem o powierzchni od 7 do 14 m2

Speed flying sport polegający na lataniu, na skrzydle o powierzchni 10 do 19 m2, gdzie lot odbywa się na nogach pilota, a kontakt z podłożem mamy podczas startu i lądowania.

Hike & Fly turystyka górska polegająca na połączeniu chodzenia, wspinania się na szczyt i zlotu w dół na skrzydłach o powierzchni 16-23< m2

Run & Fly alternatywne latanie polegające na wbieganiu na szczyt po to, żeby z niego zlecieć. Tu sprzęt jest ultara, mega light. Powierzchnia skrzydeł podobnie jak w Hike & Fly i wiodą tu prym skrzydła jednopowłokowe, czyli jeszcze mniejsza masa.

W ostatnich latach sporty te przechodzą dynamiczny rozwój i rozwiązania konstrukcyjne, oraz powierzchnie nośne tych skrzydeł przenikają się wzajemnie na granicy ich zastosowań i czasem odnoszą się bardziej do obciążenia skrzydła, jako wyznacznika stopnia zaawansowania pilota, od ucznia do eksperta.